Τρίτη 27 Ιουνίου 2017

Γενικές οδηγίες με τη λήξη του διδακτικού έτους


(Οι οδηγίες έχουν σταλεί  στις 15-6-2017 στο mail κάθε τύπου σχολείου της 
περιοχής ευθύνης του Ε.Κ.Φ.Ε Αλεξανδρούπολης )

Με την λήξη του διδακτικού έτους 2016-17 οι υπεύθυνοι των  Σ.Ε.Φ.Ε  -και σε περίπτωση που δεν  έχει οριστεί Υ.Σ.Ε.Φ.Ε  τις εργασίες να τις πραγματοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί που δίδαξαν μαθήματα κλάδου ΠΕ4-οφείλουν να τακτοποιήσουν το σχολικό εργαστήριο  , σε γενικές γραμμές, ως εξής:
·        Όσον αφορά τα χημικά να ελεγχθούν αν είναι καλά πωματισμένα και ειδικά τα πτητικά  να μπουν και σε σακούλα ερμητικά κλειστά. Br2  δεν πρέπει να υπάρχει στα σχολεία  χωρίς κανόνες ασφαλείας .
·        Οι  προχοΐδες να ξεπλυθούν με αποσταγμένο νερό και να λιπανθούν . Όσες δεν λειτουργούν καλό είναι να μεταφερθούν στο Ε.Κ.Φ.Ε . Να σημειωθούν οι ελλείψεις σε χημικά  ώστε να προγραμματισθούν  οι αγορές των. Τα έξοδα αγοράς επιβαρύνουν το συμβούλιο σχολικής κοινότητας του  κάθε σχολείου ξεχωριστά.
·        Να αφαιρεθούν οι μπαταρίες  από όλα τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν μπαταρίες, και αφού  ελεγχθούν  οπτικά  για τυχόν βλάβες ,να φυλαχθούν  εκτός συσκευής  Σε διαφορετική περίπτωση , αν έχουν φθαρεί, στέλνονται  για ανακύκλωση.
·        Όσες ηλεκτρονικές  συσκευές (όπως ηλεκτρονικές ζυγαριές , PH-μετρα  ) έχουν χαλάσει να μεταφερθούν  στο ΕΚΦΕ (όχι αργότερα από τις 29-6-2017) για  να καταβληθεί προσπάθεια προς επιδιόρθωση εφόσον είναι δυνατόν, διαφορετικά να χρησιμοποιηθούν για την λήψη ανταλλακτικών προς μελλοντική χρήση.

·        Να επιστραφούν ,ως τις 29-6-2017 ,στο Ε.Κ.Φ.Ε  τα υλικά που έχουν  χρεωθεί ως επιστρεφόμενα  όπως  προχοίδες –ticker-timet –κλασματήρες- θερμόμετρα –προπλάσματα κ.λ.π   (πλην των αναλωσίμων που δεν επιστρέφονται όπως διαλύματα , ρινίσματα μετάλλων , δείκτες κ.α   )   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου