Παρασκευή 25 Μαΐου 2018

ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΜΕ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥΟΜΑΔΑ……………………………….......................................................................…. Αλεξ/πολη 25-5-2018
Ονοματεπώνυμα …………………………………..……………………………………..
                          ……………………………………………………………………………………
                         ………………………………………………………………………………………..
                        …………………………………………………………………………………………
Οξείδωση αιθανόλης με οξείδιο του χαλκού.
Η αιθανόλη οξειδώνεται με το CuO και δίνει αιθανάλη:
CH3CH2OH + CuO CH3CHO + Cu + H2O 
Ο ερυθροπυρωμένος Cu που παράγεται, δρα σαν καταλύτης αφυδρογόνωσης της αιθανόλης:
CH3CH2OH CH3CHO + H2
Το CuO παράγεται με οξείδωση του Cu από τον αέρα: 2Cu +O2      2CuO
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
● Λύχνος υγραερίο                                                                                      
● Λαβίδα
● Ποτηράκι ζέσεως ή δοκιμαστικός σωλήνας
● Αιθανόλη
● Έλασμα ή νόμισμα μεταλλικού Cu ή χάλκινο σύρμα
Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Βάζουμε 10 ml περίπου αιθανόλης στην ποτηράκι ζέσεως ή στο δοκιμαστικό
σωλήνα.
2. Θερμαίνουμε με τη βοήθεια της λαβίδας το έλασμα του Cu ή το χάλκινο νόμισμα στο  λύχνο. Αν έχουμε σύρμα το διαμορφώνουμε πρώτα σε σπείρες, τυλίγοντάς το σε ένα καρφί ή μολύβι ή γυάλινη ράβδο.
3. Ο ερυθροπυρωμένος χαλκός, καθώς μεταφέρεται στo ποτήρι ζέσεως ή το σωλήνα, οξειδώνεται από το οξυγόνο του αέρα σε CuO, που έχει μαύρο χρώμα. Αν χρησιμοποιούμε σύρμα το βυθίζουμε μέσα στην αλκοόλη ή το κρεμάμε στο χείλος του δοκιμαστικού σωλήνα πάνω από τους ατμούς της αιθανόλης.
4. Παρατηρούμε ότι το μαύρο CuO ανάγεται σε Cu και παίρνει πάλι τη μεταλλική του λάμψη, ενώ η αιθανόλη οξειδώνεται σε αιθανάλη, με την έντονη οσμή.
5. Η ερυθροπύρωση του χαλκού και η βύθιση στην αλκοόλη μπορεί να επαναληφθεί  μερικές φορές, για να παραχθεί μεγαλύτερη ποσότητα αιθανάλης και να μπορέσουμε να την ανιχνεύσουμε με τις σχετικές χημικές αντιδράσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αναμμένος λύχνος πρέπει να μην είναι κοντά στην αλκοόλη, γιατί υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

 ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Η αιθανόλη οξειδώνεται με το CuO και δίνει αιθανάλη:
1)Να γραφεί η αντίδραση οξειδοαναγωγής
2)Μας  δίνουν 60 ml   αιθανόλης 70 % w/v Να υπολογιστεί πόσος χαλκός  αποβάλλεται    και πόσα gr  νερού παράγονται?
 3) Έχουμε  80 ml αιθανόλης  με πυκνότητα 0,74 g/ml  Να βρεθεί πόσο οξείδιο του χαλκού χρειάζεται για πλήρη οξείδωση και πόσος  καθαρός χαλκός αποβάλλεται


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου