Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση σε συνάντηση των εκπ/κών ΠΕ04 των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
------------------------------
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΑΜΘ
------------------------------

Διεύθυνση
:
Τέρμα Σισμάνογλου
691 33 Κομοτηνή
Πληροφορίες

Γεώργιος Θ. Τζάστας
Τηλ. (

Fax Ê
:

:
2531083531 , 2531083516,
6974417234
2531083555
E-Mail 8
:

ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 29/11/2018 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 94


ΠΡΟΣ:
1.  Υπεύθυνο Ε.Κ.Φ.Ε
Αλεξανδρούπολης
2.  Διευθυντές/τριες των ΓΕ.Λ. και
ΕΠΑ.Λ. του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού.

3.  Εκπ/ούς ΠΕ04 των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού.

4.  Εκπ/ούς άλλων ειδικοτήτων που διδάσκουν μαθήματα φυσικών
επιστημών στα ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της
Δημοτικής Ενότητας Τυχερού.

ΚΟΙΝ:
1.      Περιφερειακό Δ/ντή της Π.Δ.Ε.- Α.Μ.Θ.
2.      ΠΕ.Κ.Ε.Σ.-Α.Μ.Θ.
3.      Δ/ντή της Δ.Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ
4.      Πρ/μενο Εκπ/κων Θεμάτων της Δ.Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ

 

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σε συνάντηση των εκπ/κών ΠΕ04 των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού και των εκπ/κών άλλων ειδικοτήτων που  διδάσκουν μαθήματα φυσικών επιστημών στα ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού»

 ΣΧΕΤ: «Πράξη 7η / 22- 11 - 2018 της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. - Α.Μ.Θ. »

 Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. - Α.Μ.Θ. με υπεύθυνο τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) ΠΕ04-φυσικών επιστημών Γεώργιο Θ. Τζάστα

προσκαλεί σε συνάντηση

τους  εκπ/κούς  ΠΕ04  των  ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.    του Δήμου    Αλεξανδρούπολης  και της
Δημοτικής Ενότητας Τυχερού και τους εκπ/κούς άλλων ειδικοτήτων που διδάσκουν μαθήματα
φυσικών επιστημών στα   ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.   του Δήμου   Αλεξανδρούπολης και της Δημοτικής
Ενότητας  Τυχερού  με  θέμα: "Συντονιστικές συναντήσεις    με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ04 Νοτίου Έβρου"
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί
την Δευτέρα 17/12/2018 στις 12:00 - 14:00 στο Ε.Κ.Φ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Παρακαλούνται οι κ. Δ/ντες/ντριες των ΓΕ.Λ.και ΕΠΑ.Λ. του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού:
Ι.     να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους καλούμενους εκπ/κούς.
ΙΙ.    να μεριμνήσουν για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των παραπάνω εκπ/κών του σχολείου τους.
ΙΙΙ. να φροντίσουν για την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου τους κατά την απουσία των παραπάνω εκπ/κών.
Ο Συντονιστής Εκπ/κού Έργου Φυσικών επιστημών


Γεώργιος Θ Τζάστας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου