Τρίτη 14 Μαΐου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ04 ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Φ.Ε ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 08/05/2019
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 292
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΑΜΘ
------------------------------
Διεύθυνση : Τέρμα Σισμάνογλου
691 33 Κομοτηνή
Πληροφορίες Γεώργιος Θ. Τζάστας
2531083531 , 2531083516,
6974417234
2531083555
E-Mail  : pekesamth@sch.gr
tzastasg@hotmail.com
1syn04-amth@sch.gr
ΠΡΟΣ:
1. Υπεύθυνο Ε.Κ.Φ.Ε. Αλεξανδρούπολης
2. Διευθυντές/τριες των Σχολείων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Δήμου Αλεξανδρούπολης και της
Δημοτικής Ενότητας Τυχερού.
3. Εκπ/ούς ΠΕ04 των Σχολείων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
του Δήμου Αλεξανδρούπολης
και της Δημοτικής Ενότητας
Τυχερού.
4. Εκπ/ούς άλλων ειδικοτήτων που
διδάσκουν μαθήματα φυσικών
επιστημών στα Σχολεία
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
του Δήμου Αλεξανδρούπολης
και της Δημοτικής Ενότητας
Τυχερού.
ΚΟΙΝ:
1. Περιφερειακό Δ/ντή της Π.Δ.Ε.-
Α.Μ.Θ.
2. ΠΕ.Κ.Ε.Σ.-Α.Μ.Θ.
3. Δ/ντή της Δ.Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ
4. Πρ/μενο Εκπ/κων Θεμάτων τηςΔ.Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ
ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σε συνάντηση των εκπ/κών ΠΕ04 των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού και των εκπ/κών άλλων ειδικοτήτων που
διδάσκουν μαθήματα φυσικών επιστημών στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού ».
ΣΧΕΤ: «Πράξη 24η/ 08 - 05 - 2019 της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. - Α.Μ.Θ. »
Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. - Α.Μ.Θ. με υπεύθυνο τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.)
ΠΕ04 - Φυσικών Επιστημών Γεώργιο Θ. Τζάστα
προσκαλεί σε συνάντηση τους εκπ/κούς ΠΕ04 των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού και τους εκπ/κούς άλλων ειδικοτήτων που διδάσκουν μαθήματα φυσικών επιστημών στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού με θέμα:
"Σχεδίαση - Σύνθεση - Κατάταξη και Αξιολόγηση Φύλλων Αξιολόγησης "

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16/05/2019 στις 12:30 - 14:00 στο Ε.Κ.Φ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

                           Παρακαλούνται οι κ. Δ/ντες/ντριες των σχολείων :
Ι. να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους καλούμενους εκπ/κούς.
ΙΙ. να μεριμνήσουν για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των παραπάνω εκπ/κών του σχολείου τους.
ΙΙΙ. να φροντίσουν για την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου τους κατά την απουσία των παραπάνω εκπ/κών.
Για το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. - Α.Μ.Θ.
Ο Συντονιστής Εκπ/κού Έργου
Φυσικών επιστημών
 
Γεώργιος Θ Τζάστας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου