Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017

Σύνδεση αντιστάσεων σε σειρά
Φύλλο εργασίας

Σχολείο:   ....................................Γυμνάσιο Αλεξ/πολης

Τάξη:Τρίτη                           Θέμα: Σύνδεση αντιστάσεων σε σειρά
*Ομάδα μαθητών........................................

Ονοματεπώνυμο μαθητών
1)--------------------------------------------------------------------------------------
2) --------------------------------------------------------------------------------------
3) --------------------------------------------------------------------------------------
4) -------------------------------------------------------------------------------------
5) ------------------------------------------------------------------------------------
6) -------------------------------------------------------------------------------------

Καθηγητής/τρια:————————————————————————-
Ημερομηνία:——/—–/20—–
Δύο αντιστάτες σε σειρά
Απαιτούμενα υλικά και όργανα μέτρησης:
Τροφοδοτικό , Βολτόμετρο(V) ,Αμπερόμετρο (A) ,  διακόπτη (Δ) , ηλεκτρόδια σύνδεσης εκ των οποίων δυο τουλάχιστον να είναι τύπου κροκοδειλάκια μία πλακέτα αντιστάσεων  (Εκόνα 1) από την οποία χρησιμοποιούμε τις  δυο  μικρότερες αντιστάσεις R1  και R2  και ένα πολύμετρο.
Εικόνα 1
Εκτέλεση
1)Συνδέστε τις δυο αντιστάσεις  R1   με άκρα ΑΒ και R2   με άκρα ΓΔ έτσι ώστε το ένα  άκρο (Α) της μίας  να συνδέεται με το ένα άκρο (Δ) της άλλης    οπότε τα  άλλα άκρα Β και Γ είναι ελεύθερα. Το άκρο Β συνδέεται με την μία είσοδο του τροφοδοτικού (+)  . Το  άκρο Γ συνδέεται με την μία υποδοχή του διακόπτη και η άλλη υποδοχή του διακόπτη συνδέεται με το τροφοδοτικό.
 2)Να μετακινήσεις το βολτόμετρο διαδοχικά στα άκρα κάθε αντιστάτη και στα άκρα  του τροφοδοτικού. Ταυτόχρονα να μετακινείς και το αμπερόμετρο έτσι ώστε κάθε φορά να μετρά την ένταση του ρεύματος που διαρρέει την κάθε συσκευή. Πρώτα τον κάθε αντιστάτη και τέλος την πηγή.
2. Παρατήρησε προσεκτικά τις ενδείξεις των βολτομέτρων και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα
Τάση V  στα άκρα
της πηγής
Τάση V1 στα άκρα της αντίστασης R1
Τάση V2 στα άκρα της αντίστασης R23.  Να γράψεις τη σχέση που συνδέει τις παραπάνω τάσεις:
…………………=…………………………+………………………
4. Παρατήρησε προσεκτικά τις ενδείξεις των αμπερομέτρων και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα
Ένταση του ρεύματος Ι που διαρρέει την πηγή
Ένταση του ρεύματος Ι1 που διαρρέει τον αντιστάτη  R1
Ένταση του ρεύματος Ι2 που διαρρέει τον αντιστάτη  R2

5. Να γράψεις τη σχέση που συνδέει τις παραπάνω εντάσεις ρεύματος (Ι,  Ι1  και  Ι2):
……………………………=………………………………=…………………………
6.Με τη βοήθεια του τύπου   να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα:

Ολική αντίσταση Rολ=


Αντίσταση R1=

R2=7 Να γράψεις τη σχέση που συνδέει τις παραπάνω αντιστάσεις
....................................=.............................+.....................

8)Αν συνδέσουμε και τρίτη αντίσταση τι  νομίζετε πως θα συμβεί?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
8)Αφού συνδέσατε και τρίτη αντίσταση τα όργανα επιβεβαιώνουν την εξήγησή σας?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 Εργασία για εξάσκηση


Δυο αντιστάτες με τιμή αντίστασης R1= 6 Ω και R2 =4 Ω συνδέονται σε σειρά με  μια ηλεκτρική πηγή τάσης V=30 V.

α)σχεδιάστε το κύκλωμα
β)βρείτε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντίσταση και την τάση στα άκρα  της
γ) σχεδιάστε το ίδιο  κύκλωμα συνδέοντας όμως κατάλληλα ένα αμπερόμετρο που θα μετρά την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα και ένα βολτόμετρο που θα μετρά την τάση στα άκρα της ηλεκτρικής πηγής.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου