Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017

Μικροσκόπιο-Περιγραφη


ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
Σκοπός
- Να γνωρίσει ο μαθητής την κατασκευή και τη λειτουργία του μικροσκοπίου.
- Να εξασκηθεί στην προετοιμασία παρασκευασμάτων.
- Να εξοικειωθεί   στη χρήση του μικροσκοπίου.
Α. Περιγραφη μικροσκοΠΙΟΥ
Το Ε.Κ.Φ.Ε Αλεξανδρούπολης μπορεί να διαθέσει για τις ανάγκες πειραματικής άσκησης στον χώρο του 12 μικροσκόπια . Ένα απλό σχολικό μικροσκόπιο αποτελείται από τρία βασικά συστήματα, το οπτικό, το μηχανικό και το φωτιστικό.
Ι. οπτικο σύστημα
Το οπτικό σύστημα αποτελείται από τον προσοφθάλμιο φακό ο οποίος προσαρμόζεται στον οπτικό σωλήνα. Στο κάτω μέρος του οπτικού σωλήνα, πάνω σε περιστρεφόμενο δίσκο είναι προσαρμοσμένοι οι αντικειμενικοί φακοί με αύξουσα μεγεθυντική ικανότητα. Πάνω στους φακούς (προσοφθάλμιο και αντικειμενικούς) αναγράφεται η μεγεθυντική τους ικανότητα
(π.χ. προσοφθάλμιος 10Χ, αντικειμενικοί 4Χ, 10Χ, 40Χ και 100Χ).
Παρατήρηση: Ο αντικειμενικός φακός 100Χ, ονομάζεται καταδυτικός και τον χρησιμοποιούμε μόνο με την βοήθεια ενός ειδικού ελαίου που ονομάζεται κεδρέλαιο. Χρησιμοποιείται δε μόνο για ξηρά παρασκευάσματα δηλαδή για παρασκευάσματα χωρίς καλυπτρίδα. . 
Το οπτικό σύστημα με­τακινείται από δύο κοχλίες το μικρομετρικό και το μακρομετρικό.
Η τελική μεγέθυνση του αντικειμένου που παρατηρείς μπορεί να υπολογιστεί αν πολλαπλασιάσεις την μεγέθυνση του προσοφθάλμιου φακού επί τη μεγέθυνση που δίνει ο αντικειμενικός φακός που χρησιμοποιείς.
Μεγέθυνση προσοφθάλμιου
Μεγέθυνση αντικειμενικού
Τελική μεγέθυνση
10Χ
40Χ
10Χ
10Χ
100Χ
10Χ
40Χ
400Χ
10Χ
100Χ
1000Χ
ΙΙ. μηχανικο σύστημα
Το μηχανικό σύστημα αποτελείται από τη βάση του μικροσκοπίου, την τράπεζα πάνω στην οποία τοπο­θετείται το παρασκεύασμα και στερεώνεται με ένα πίεστρο. Στο μηχανικό σύστημα ανήκει και ο βραχίονας (λαβή) του μικροσκοπίου με τον οποίο μπορείς να το μεταφέρεις καθώς επίσης και οι κοχλίες μετακίνησης του παρασκευάσματος (κάθετα ο πάνω και οριζόντια ο κάτω).
ιιι. φωτιστικο σΥστημα
Το φωτιστικό σύστημα περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη πηγή φωτός. Το φως διέρχεται από ένα διάφραγμα με το οποίο μπορείς να αυξο­μειώνεις την ένταση του. Στη συνέχεια φωτίζει το αντικείμενο που παρατηρείς, από κάτω προς τα πάνω.
Στο φωτιστικό σύστημα ανήκει και ο συμπυκνωτής.  Σκοπός του είναι η εστίαση της φωτεινής πηγής στο επίπεδο του παρασκευάσματος.  Η κακή ρύθμιση του συμπυκνωτή έχει σαν αποτέλεσμα τον κατά πολύ περιορισμό της διακριτικής ικανότητας του οργάνου.  


Στο  Ε.Κ.Φ.Ε Αλεξανδρούπολης και για τις ανάγκες  των σχολείων υπάρχει και μικροσκόπιο που είναι εξοπλισμένο με κάμερα για να γίνεται προβολή μέσω Η/Υ

 
Περιγραφικά είναι το ίδιο όργανο με τη διαφορά πως έχει "ηλεκτρονικό ματι" και με τη βοήθεια του Laptop προβάλεται  για να μπορούν να παρακολουθούν όλοι οι μαθητές.. αυτό συνήθως χρησιμοποιείται όταν έχουμε έτοιμα δείγματα ή όταν θέλουμε να προβάλουμε σε τμήμα εργασία που έχουν ήδη προετοιμάσει.
Το δείγμα που θέλουμε να παρατηρήσουμε τοποθετείται πάνω στην αντικειμενοφόρο πλάκα και σκεπάζεται με την επικαλυπτρίδα. Η αντικειμενοφόρος τοποθετείται πάνω στην τράπεζα και την συγκρατεί ο  άγκιστρο του οδηγητή. Η μετακίνηση μπρός-πίσω και αριστερά –δεξιά πραγματοποιείται με τη βοήθεια  δυο κοχλιών που είναι κάτω από την τράπεζα
Εστιάζουμε μετακινώντας την τράπεζα και φωτίζουμε  με την βοήθεια ηλεκτρικού λαμπτήρα που είναι στη βάση του μικροσκοπίου . Ο λαμπτήρας έχει φως ρυθμιζόμενο από κοχλία που είναι δίπλα στον διακόπτη.
Το δείγμα παρατήρησης το βλέπουμε είτε απευθείας είτε χρησιμοποιώντας χρωστική ουσία  (lugol)
Ε.Κ.Φ.Ε Αλεξανδρούπολής Υπεύθυνος : Κατσίκιας Νικόλαος ΠΕ4.01(Φυσικός)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου