Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017

Παρατήρηση και περιγραφή κίνησης πρωτοζώων

ΕΚΦΕ Αλεξανδρούπολης

Απαραίτητες γνώσεις
Πρωτόζωα
Σήµερα είναι γνωστά πάνω από είκοσι χιλιάδες είδη πρωτόζωων, τα περισσότερα από τα οποία είναι υδρόβια. Aπαντώνται σ` όλα τα νερά των θαλασσών, των λιµνών και των ποταµών του κόσµου και σε υγρά εδάφη, κατά αποικίες ή µεµονωµένα. Ζουν παρασιτικά, σαπροφυτικά, συµβιωτικά ή και ελεύθερα. Πιστεύεται πως αποτελούν τις πρώτες µορφές ζωής που εµφανίστηκαν στη Γη και τις προγονικές µορφές από τις οποίες προέκυψαν οι πολυκύτταροι ζωικοί οργανισµοί. Όπως µαρτυρούν διάφορα απολιθωµένα κελύφη τους, ζούσαν και κατά την προκάµβριο περίοδο.

Το µοναδικό κύτταρο από το οποίο αποτελείται το σώµα τους και που εκτελεί όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για την επιβίωσή τους, είναι διαφοροποιηµένο σε πυρήνα, πρωτόπλασµα και κυτταρική µεµβράνη. Ο πυρήνας διακρίνεται µορφολογικά από το πρωτόπλασµα και η µορφή του είναι διαφορετική από είδος σε είδος (σφαιρική, φακοειδής, ατρακτοειδής, ακανόνιστη κ.λ.π.) Τα πρωτόζωα κινούνται µε µαστίγια, βλεφαρίδες ή 
ψευδοπόδια.Τα πρωτόζωα  υποδιαιρούνται, παραδοσιακά, σε τρεις υποσυνομοταξίες: στα σαρκομαστιγοφόρα, στα σπορόζωα και στα βλεφαριδοφόρα .Τα σαρκομαστιγοφόρα περιλαμβάνουν δύο υπερο-μοταξίες:  τα μαστιγοφόρα και τα σαρκώδη ή ριζόποδα.Τα σαρκώδη περιλαμβάνουν 4 ομάδες, τις αμοιβάδες , τα τρηματοφόρα , τα ακτινόζωα  και τα ηλιόζωα , καθεμία από τις οποίες διαφέρει σημαντικά από τις άλλες στη μορφολογία και στη δομή.
ΣΤΟΧΟΙ  Εξοικείωση  με την προετοιµασία νωπών παρασκευασµάτων 
Υλικά που θα χρειαστούν 
Αντικειµενοφόροι πλάκες
 Καλυπτρίδες
 ∆ιηθητικό χαρτί
 Σταγονόµετρο
 Πειραµατική διαδικασία
Από φυσικά στάσιµα νερά ή νερό από πιατάκι της γλάστρας που περισσεύει από το πότισµα συλλέγουµε υλικό που περιέχει πρωτόζωα. Το δοχείο το τοποθετούµε σε µέρος ζεστό του εργαστηρίου ή κοντά στο καλοριφέρ.
*Θα πρέπει να προσέξουμε γιατί το νερό της βρύσης δεν ευνοεί την ανάπτυξη πρωτοζώων εξαιτίας του χλωρίου που έχει μέσα
**Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μικρά κομμάτια από καλαμιά για να επιταχύνουμε την ανάπτυξη πρωτοζώων. 
Μικροσκοπική παρατήρηση πρωτοζώων.
Παίρνουµε 1-2 σταγόνες υγρού από το δοχείο που περιέχει πρωτόζωα. Τοποθετούµε τη σταγόνα στην αντικειµενοφόρο πλάκα και καλύπτουµε µε την καλυπτρίδα. Παρατηρούµε στο µικροσκόπιο, αρχίζοντας από την µικρή µεγέθυνση (Χ4). Θα παρατηρήσουµε πρωτόζωα, τα οποία κινούνται γρήγορα και είναι συγκεντρωµένα περισσότερο εκεί που υπάρχει τροφή. Χρησιµοποιώντας µεγαλύτερη µεγέθυνση είναι πιθανόν να παρατηρήσουµε διάφορες µορφές πρωτοζώων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου