Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017

Απαραίτητες γνώσεις Γενικής Χημείας

1. Με τι ασχολείται η Χημεία
2.Γνωρίσματα ύλης( μάζα , όγκος , πυκνότητα) Μετρήσεις  και μονάδες
3.Δομικά σωματίδια ύλης-δομή ατόμου-Ατομικός αριθμός-Μαζικός αριθμός
4.Καταστάσεις ύλης-Ιδιότητες ύλης-Φυσικά και χημικά φαινόμενα
5.Ταξινόμηση ύλης-Διαλύματα
6.Ηλεκτρονική δομή ατόμου
7.Περιοδικός πίνακας
8.Γενικά για τον  χημικό δεσμό
9. Αριθμός οξείδωσης - ονοματολογία χημικών ενώσεων
10. Βασικές έννοιες  για χημικούς υπολογισμούς
11Μοl. Αριθμός Avogadro  γραμμομοριακός όγκος
12 Συγκέντρωση διαλύματος-Αραίωση  , ανάμειξη διαλυμάτων
13Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί
14Περιεκτικότητα διαλυμάτων-διαλυτότητα
15 Παράγοντες που επηρεαζουν  την διαλυτότητα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου