Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ


Διάλυμα  είναι  θεωρητικά , κάθε  ομογενές μίγμα και έτσι διακρίνουμε τα αέρια , τα υγρά και τα στερεά ανάλογα με τη φυσική κατάσταση του διαλύματος ανεξάρτητα από τη αρχική φύση των σωμάτων
 Στη πράξη όμως με τον όρο διάλυμα αναφερόμαστε κυρίως  στα υγρά ομογενή μίγματα. Αυτά προκύπτουν με τρεις τρόπους:
1)Ανάμειξη δυο υγρών ( οινόπνευμα με νερό)  2)ενός υγρού και ενός αερίου ( HCl- H2O ) 3) ενός υγρού και ενός στερεού( H2O-NaCl )
Ανάλογα με την ποσότητα  του διαλυμένου σώματος  που περιέχεται σε ορισμένη ποσότητα διαλυτικού μέσου τα διαλύματα χωρίζονται σε:
1)Κορεσμένα  : είναι αυτά που περιέχουν την μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα  από το διαλυμένο σώμα τη οποία δεν την αποβάλει  σε ορισμένες συνθήκες
2)Υπέρκορα: Είναι αυτά που περιέχουν μεγαλύτερη ποσότητα ,πό το διαλυμένο σώμα ,πό όσο σε ένα κορεσμένο αλλά είναι ασταθή και τη αποβάλλουν αν αλλάξουν οι συνθήκες
3)Ακόρεστα: Είναι αυτά που περιέχουν  ποσότητα  ,από το διαλυμένο σώμα , από όσο το κορεσμένο σε ορισμένες συνθήκες
Διαλυτότητα σώματος σε ορισμένο διαλυτικό μέσο είναι η ποσότητα του σώματος που πρέπει να διαλυθεί για ν προκύψει κορεσμένο διάλυμα  σε ορισμένες συνθήκες
Περιεκτικότητα διαλύματος

Περιεκτικότητα κατά βάρος  α%  w/w  Δείχνει πως στα 100 g  διαλύματος έχουν διαλυθεί α g  διαλυμένης ουσίας

Περιεκτικότητα κατά όγκο  α % w/v  Δείχνει πως στα 100 ml διαλύματος  έχουν διαλυθεί α g  διαλυμένης ουσίας

Συγκεντρώσεις:
Μοριακότητα  (Μ) Δείχνει τον αριθμό γραμμομορίων ή mol της διαλυμένης ουσίας που υπάρχουν στα 1000 ml διαλύματος
Κανονικότητα (Ν) Δείχνει τον αριθμό γραμμοϊσοδυνάμων ( gr-eq) της διαλυμένης ουσίας που υπάρχουν στα 1000 ml διαλύματος
Ανάμειξη διαλυμάτων ( με την προϋπόθεση  πως δεν αντιδρούν).
 Στη ανάμειξη διαλυμάτων προσέχουμε πως:
1)Η συνολική μάζα  της διαλυμένης ουσίας είναι ίση με το άθροισμα των μαζών που υπάρχουν ξεχωριστά στα διαλύματα που αναμειγνύονται
2)Ο συνολικός όγκος παραμένει σταθερός και ίσος με το άθροισμα των όγκων των διαλυμάτων που αναμειγνύονται
Αραίωση –συμπύκνωση  διαλυμάτων
Θεωρητικά στη αραίωση ισχύει ότι και στην ανάμειξη αρκεί να θεωρήσουμε πως το δεύτερο διάλυμα (που είναι καθαρό νερό) έχει  0  g διαλυμένης ουσίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου