Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017

Εργαστηριακές Ασκήσεις σε διαλύματα (Επανάληψη)1)Να παρασκευαστεί διάλυμα ΝαΟΗ 1Μ. Πώς θα παρασκευάσουμε ΝαΟΗ 0,05 Μ; Περιγράψτε τη διαδικασία. (πιστοποίηση)
2)Παρασκευάστε 150 ml αλατόνερου 4% w/w. Αν προσθέσουμε 250ml νερού, ποια είναι η % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος που προκύπτει;
3)Να παρασκευαστούν 200 ml υδατικoύ διαλύματος NaOH (Δ1) περιεκτικότητας 2% w/v. Πόσα ml νερού πρέπει να προσθέσουμε στο διάλυμα αυτό ώστε να προκύψει διάλυμα (Δ2) συγκέντρωσης 0,2Μ;
4)Zυγίζουμε 4g NaOH και τα διαλύουμε στο νερό. Με τη βοήθεια μιας ογκομετρικής φιάλης προσθέτουμε νερό μέχρι ο όγκος του διαλύματος να γίνει 250ml. α) Ποια είναι η % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος που προκύπτει; β) στο διάλυμα αυτό προσθέτουμε 250ml νερού. Ποια είναι η να περιεκτικότητα του διαλύματος που προκύπτει
5)Να παρασκευαστεί 0,1Μ διάλυμα ΗCl από πυκνό ΗCl περιεκτικότητας 37% w/w και πυκνότητας d=1,19 g/ml.Nα γίνει περιγραφή της πειραματικής διαδικασίας. (πιστοποίηση)
6)Πόσα ml νερού πρέπει να προσθέσουμε σε 150ml διαλύματος ΝαCl 4% w/v ώστε να προκύψει διάλυμα με περιεκτικότητα 1% w/v

% v/v
1)Σε 170 ml νερού διαλύστε 30ml αιθανόλης. Να υπολογίσετε την % v/v περιεκτικότητα.
2)Θέλουμε να παρασκευάσουμε 250 ml διαλύματος αιθανόλης 2% v/v. Σε μια ογκομετρική φιάλη των 250 ml προσθέτουμε οινόπνευμα και στη συνέχεια συμπληρώνουμε με νερό μέχρι τη χαραγή. Πόσα ml αλκοόλης προσθέσαμε στην ογκομετρική φιάλη;
3)Παρασκευάστε 250 ml υδατικού διαλύματος αιθανόλης 2% v/v. Πόσο νερό πρέπει να προσθέσουμε ώστε να προκύψει διάλυμα με περιεκτικότητα 1% v/v;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου