Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ1)Σε 100 ml νερού προσθέτουμε  5,3 g Na2CO3   και σχηματίζουμε διάλυμα Δ1  Να βρεθεί η πυκνότητα, η μοριακότητα (M), η    % w/w  και   % w/v  περιεκτικότητα του διαλύματος.

2)Παίρνω 50 ml  από το Δ1 και του προσθέτω 100 ml  νερού οπότε σχηματίζω ένα διάλυμα Δ2 Να  βρεθούν: πυκνότητα—μοριακότητα (M) η  % w/w  % w/v  περιεκτικότητα του νέου  διαλύματος.3)Αναμειγνύω  με αναλογία όγκων 1:1 ποσότητες από διαλύματα Δ1 και Δ2  οπότε σχηματίζω διάλυμα Δ3 Να βρεθούν
Η πυκνότητα η μοριακότητα (M) η  % w/w  % w/v  περιεκτικότητα του νέου διαλύματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου