Τρίτη 20 Μαρτίου 2018

Προσδιορισμός παροδικής σκληρότηταςΟμάδα……………………………………………………….……………………….. 20-3-2018
Ονοματεπώνυμα
……………………………..……….…..……………………………………………………..
……………………………………………………..…………………………………………..
……………………………………….……..…………………………………………………..
…………………………………………….……………………………………………………
Η παροδική σκληρότητα οφείλεται στα όξινα ανθρακικά άλατα του ασβεστίου και μαγνησίου.
Οι αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα είναι:
Ca(HCO3)2+ 2HCl    CaCl2 + 2H2O + 2CO2

Mg(HCO3)2 + 2HCl  MgCl2+ 2H2O + 2CO2

Τελικά για τον προσδιορισμό της παροδικής σκληρότητας, όταν ο όγκος του πρότυπου διαλύματος HCl  0,1M , που καταναλώθηκε στην ογκομέτρηση είναι Vπ ml,  χρησιμοποιούνται οι τύποι :
   Γερμανικοί βαθμοί (οD)         =     2,8 .Vπ (mg CaO/100 ml νερού)
   Γαλλικοί βαθμοί  (οF)             =     Vπ  (mg CaCO3/ 100 ml νερού)
   Αμερικάνικοι βαθμοί  (ppm)  =   50 ·Vπ  (mg CaCO3/1000 ml νερού)
Πείραμα   1ο
Να γίνει τρεις φορές
1)Σε κωνική φιάλη των 250ml φέρονται 100ml H2O της βρύσης . Oγκομετρούμε με 0,1Μ ΗCl παρουσία δείκτη ηλιανθίνης, μέχρι να μεταβληθεί το κίτρινο χρώμα σε ροδέρυθρο. ‘Εστω ότι η κατανάλωση όγκου του 0,1Μ ΗCl είναι Vπ  σε ml. Να υπολογίσετε την ανθρακική σκληρότητα σε  γαλλικούς  και γερμανικούς  βαθμούς.
Πείραμα   2ο
Να γίνει τρεις φορές
2)Σε κωνική φιάλη των 250ml φέρονται 100ml H2O απεσταγμένο. Oγκομετρούμε με 0,1Μ ΗCl παρουσία δείκτη ηλιανθίνης, μέχρι να μεταβληθεί το κίτρινο χρώμα σε ροδέρυθρο. ‘Εστω ότι η κατανάλωση όγκου του 0,1Μ ΗCl είναι Vπ  σε ml. Να υπολογίσετε την ανθρακική σκληρότητα  σε  γαλλικούς  και γερμανικούς βαθμούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου