Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018

ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (HCl)ΟΜΑΔΑ------------------------------------------------------------ Αλεξ/πολη 23-2-2018
Ονοματεπώνυμα

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
 

Άσκηση 1 : Ρίχνουμε σε κωνική φιάλη   με την βοήθεια του σιφωνίου 10 ml   HCl και ρίχνουμε 2-3 σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης και προσθέτω  10 ml νερού με τη βοήθεια του υδροβολέα)
 Με τη βοήθεια της προχοΐδας ρίχνουμε  διάλυμα ΝαΟΗ 1M   μέχρι να χρωματιστεί μόνιμα.(Η βάση να πέφτει προσεκτικά και στο τέλος σταγόνα –σταγόνα)
Να βρεθεί η η % w/v  του αρχικού πριν την αραίωση και του τελικού μετά την αραίωση  διαλύματος  HCl  (Cl=35,5  H=1)

Θα επαναληφθεί 3 φορές

 Άσκηση 2 : Ρίχνουμε σε κωνική φιάλη   με την βοήθεια του σιφωνίου 8 ml   HCl και ρίχνουμε 2-3 σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης και προσθέτω  10 ml νερού με τη βοήθεια του υδροβολέα )
 Με τη βοήθεια της προχοΐδας ρίχνουμε  διάλυμα ΝαΟΗ 1M   μέχρι να χρωματιστεί μόνιμα.(Η βάση να πέφτει προσεκτικά και στο τέλος σταγόνα –σταγόνα) Να βρεθεί η η % w/v  του αρχικού πριν την αραίωση και του τελικού μετά την αραίωση  διαλύματος  HCl  (Cl=35,5  H=1)


Θα επαναληφθεί 3 φορές

Άσκηση 3 : Ρίχνουμε σε κωνική φιάλη   με την βοήθεια του σιφωνίου 5 ml   HCl και ρίχνουμε 2-3 σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης και προσθέτω  10 ml νερού με τη βοήθεια του υδροβολέα)
 Με τη βοήθεια της προχοΐδας ρίχνουμε  διάλυμα ΝαΟΗ 1M   μέχρι να χρωματιστεί μόνιμα.(Η βάση να πέφτει προσεκτικά και στο τέλος σταγόνα –σταγόνα). Να βρεθεί η η % w/v  του αρχικού πριν την αραίωση και του τελικού μετά την αραίωση  διαλύματος  HCl  (Cl=35,5  H=1)

 Θα επαναληφθεί 3 φορές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου