Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018

ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΟΜΑΔΑ---------------------------------------------------- Αλεξ/πολη 20-2-2018
Ονοματεπώνυμα

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………


ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (CH3COOH)

Γενικές γνώσεις: Ο ρυθμός προσθήκης του πρότυπου διαλύματος καθορίζεται από το ρυθμό με τον οποίο ο δείκτης αλλάζει χρώμα. Στην αρχή της τιτλοδότησης, το διάλυμα μπορεί να προστεθεί γρήγορα, διότι το χρώμα του δείκτη εξαφανίζεται γρήγορα. Όταν το χρώμα αρχίσει να διατηρείται για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα, η προσθήκη του διαλύματος τιτλοδότησης πρέπει να γίνεται πιο αργά (μια σταγόνα ή και λιγότερο κάθε φορά).

Καθώς προστίθεται το πρότυπο διάλυμα, φροντίστε να κινείτε κυκλικά την κωνική φιάλη, ώστε να στροβιλίζεται το περιεχόμενό της και να είναι πλήρης η ανάμιξη των αντιδρώντων.

Εάν το περιεχόμενο της κωνικής φιάλης τιναχτεί προς τα πάνω και μείνει μια ποσότητα στα τοιχώματα, χρησιμοποιείστε λίγο αποσταγμένο νερό (από υδροβολέα) για να την ξεπλύνετε προς τα κάτω. Τοποθετώντας την κωνική φιάλη πάνω σε ένα κομμάτι άσπρου χαρτιού, είναι ευκολότερο να αντιληφθείτε την πρώτη αλλαγή στο χρώμα του δείκτη.Θα επαναληφθεί 3 φορές
Άσκηση 1 : Ρίχνουμε σε κωνική φιάλη   με την βοήθεια του σιφωνίου 10 ml  ξίδι και ρίχνουμε 2-3 σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης. Με τη βοήθεια της προχοΐδας ρίχνουμε  διάλυμα ΝαΟΗ 1M   μέχρι να χρωματιστεί μόνιμα.(Η βάση να πέφτει προσεκτικά και στο τέλος σταγόνα –σταγόνα) Να βρεθεί η η % w/v  του αρχικού  διαλύματος  CH3COOH  (C=12 O=16 H=1)
(Προσθέτω  10 ml νερού με τη βοήθεια του υδροβολέα)

 

 Άσκηση 2 : Ρίχνουμε σε κωνική  φιάλη με την βοήθεια του σιφωνίου 8 ml  ξίδι και ρίχνουμε 2-3 σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης. Με τη βοήθεια της προχοΐδας ρίχνουμε  διάλυμα ΝαΟΗ 1M   μέχρι να χρωματιστεί μόνιμα. .(Η βάση να πέφτει προσεκτικά και στο τέλος σταγόνα –σταγόνα)  Να βρεθεί η % w/v  του αρχικού   διαλύματος CH3COOH  (C=12 O=16 H=1)
(Προσθέτω  10 ml νερού με τη βοήθεια του υδροβολέα)
 


Άσκηση 3 : Ρίχνουμε σε κωνική φιάλη με την βοήθεια του σιφωνίου 5 ml  ξίδι και ρίχνουμε 2-3 σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης. Με τη βοήθεια της προχοΐδας ρίχνουμε  διάλυμα ΝαΟΗ 1M   μέχρι να χρωματιστεί μόνιμα. .(Η βάση να πέφτει προσεκτικά και στο τέλος σταγόνα –σταγόνα) Να βρεθεί  η % w/v  του αρχικού του διαλύματος CH3COOH  (C=12 O=16 H=1)

(Προσθέτω  10 ml νερού με τη βοήθεια του υδροβολέα)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου