Τρίτη 12 Μαρτίου 2019

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΕ04 ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΛΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕ04


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
------------------------------
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΑΜΘ
------------------------------

Διεύθυνση
:
Τέρμα Σισμάνογλου
691 33 Κομοτηνή
Πληροφορίες

Γεώργιος Θ. Τζάστας
Τηλ. (

Fax Ê
:

:
2531083531 ,
6974417234
2531083555
E-Mail 8
:

ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 06/03/2019 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 152


ΠΡΟΣ:
1.      Υπεύθυνο Ε.Κ.Φ.Ε
Αλεξανδρούπολης
2.      Διευθυντές/τριες των Γυμνασίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού.
3.    Αναπληρωτές Εκπ/ούς ΠΕ04 των Γυμνασίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού.
4.      Εκπ/ούς άλλων ειδικοτήτων που διδάσκουν μαθήματα φυσικών επιστημών στα Γυμνάσια του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού.

ΚΟΙΝ:
1.      Περιφερειακό Δ/ντή της Π.Δ.Ε.- Α.Μ.Θ.
2.      ΠΕ.Κ.Ε.Σ.-Α.Μ.Θ.
3.      Δ/ντή της Δ.Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ
4.      Πρ/μενο Εκπ/κων Θεμάτων της Δ.Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σε συνάντηση των αναπληρωτών εκπ/κών ΠΕ04 των Γυμνασίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού και των εκπ/κών άλλων ειδικοτήτων που διδάσκουν μαθήματα φυσικών επιστημών στα Γυμνάσια του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού.»
ΣΧΕΤ: «Πράξη 17η / 06 - 03 - 2019 της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. - Α.Μ.Θ. »

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. - Α.Μ.Θ. με υπεύθυνο τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) ΠΕ04 - Φυσικών Επιστημών Γεώργιο Θ. Τζάστα

προσκαλεί σε συνάντηση

τους αναπληρωτές εκπ/κούς ΠΕ04 των Γυμνασίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης  και της
 Δημοτικής Ενότητας Τυχερού και τους εκπ/κούς άλλων ειδικοτήτων που διδάσκουν  μαθήματα
 φυσικών επιστημών στα  Γυμνάσια του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Δημοτικής Ενότητας
 Τυχερού με θέμα: "Ειδικά Θέματα Διδακτικής Φ.Ε. Γυμνασίου (Α-Μέρος)"

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί
την Τρίτη  26/03/2019  στις 12:30 - 14:00 στο Ε.Κ.Φ.Ε.        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ


Παρακαλούνται οι κ. Δ/ντες/ντριες των Γυμνασίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού:
Ι.      να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους καλούμενους εκπ/κούς.
ΙΙ.    να μεριμνήσουν για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των παραπάνω εκπ/κών του σχολείου τους.
ΙΙΙ. να φροντίσουν για την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου τους κατά την απουσία των παραπάνω εκπ/κών
                                                                         Για το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. - Α.Μ.Θ.
                                                                        Ο Συντονιστής Εκπ/κού Έργου 
                                                                              Φυσικών επιστημών


                                                                                     Γεώργιος Θ Τζάστας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου