Κυριακή 31 Μαρτίου 2019

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΚΕΤΥΛΟΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ


Ομάδα  ………………                                                                       Αλεξ/πολη 19/3/2019
Ονοματεπώνυμα: ………………………………………………………
                                 …………………………………………………..
                              ……………….…………………………………
                             …………………………………………………..
                            ………………………………………………….
Προσδιορισμός ακετυλοσαλικυλικού οξέος σε  (ασπιρίνη, C9H8O4, )
Tο ακετυλοσαλικυλικό οξύ είναι ένα μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο με επιπλέον αναλγητική και αντιπυρετική δράση.
Aρχή: Προσδιορίζεται με σαπωνοποίηση της ασπιρίνης με γνωστή ποσότητα διαλύματος NaOH 0,1 Μ και ογκομέτρηση της περίσσειας του NaOH με διάλυμα HCl 0,1Μ


(Να παρασκευαστεί πρώτα το διάλυμα ΝαΟΗ 0,1Μ )
Mέθοδος: Tο δείγμα διαλύεται όσο το δυνατόν καλύτερα μέσα στο ποτήρι ζέσεως με την προσθήκη 50ml διαλύματος NaOH 0,1 Μ (με προχοϊδα) και μετά μεταφέρεται ποσοτικά σε ογκομετρική φιάλη των 100ml. Το ποτήρι ζέσεως ξεπλένεται με ~20ml νερού τα οποία προστίθενται στην ογκομετρική φιάλη. Αναδεύεται καλά, συμπληρώνεται με νερό μέχρι τη χαραγή, και αναδεύεται πάλι καλά. Aπό το διάλυμα λαμβάνονται ακριβώς 50ml (σιφώνιο πλήρωσης) και μεταφέρονται σε κωνική φιάλη των 250ml. Tο διάλυμα θερμαίνεται για 40 λεπτά στο υδατόλουτρο, οπότε ολοκληρώνεται η σαπωνοποίηση. Aφού ψυχθεί σε θερμοκρασία δωματίου κάτω από τη βρύση, προστίθεται δείκτης φαινολοφθαλεΐνης και ογκομετρείται η περίσσεια του NaOH με διάλυμα υδροχλωρικού οξέος 0,1 Μ μέχρι να εξαφανιστεί το ρόδινο χρώμα.Mε το υπόλοιπο διάλυμα μπορεί να γίνει άλλος ένας προσδιορισμός.Ταυτόχρονα γίνεται τυφλός προσδιορισμός με τις ίδιες ακριβώς συνθήκες, όπως περιγράφεται παρακάτω: Σε κωνική φιάλη των 250ml μεταφέρονται ακριβώς 25ml διαλύματος NaOH 0,1Μ (με προχοΐδα) και 25ml νερού (σιφώνιο πλήρωσης). Tο διάλυμα θερμαίνεται για 40 λεπτά, ψύχεται σε θερμοκρασία δωματίου κάτω από τη βρύση, προστίθεται δείκτης φαινολοφθαλεΐνης και ογκομετρείται με διάλυμα HCl 0,1 Μ μέχρι αποχρωματισμού. H διαφορά των καταναλώσεων στις δύο ογκομετρήσεις (κατανάλωση τυφλού πειράματος μείον την κατανάλωση του δείγματος) μας δίνει τα ml του διαλύματος  NaOH 0,1Μ που καταναλώθηκαν για τη σαπωνοποίηση της ασπιρίνης και την εξουδετέρωση του οξικού και σαλικυλικού οξέος που παράγονται.
Yπολογισμοί: Aπό τις αντιδράσεις προκύπτει η αντιστοιχία των χημικών ισοδυνάμων: Aπό αυτή μπορεί να βρεθεί η ποσότητα ασπιρίνης που υπάρχει στο δείγμα.

Eρωτήσεις - Aσκήσεις:
1. Γιατί γίνεται τυφλός προσδιορισμός;
2. Γιατί χρησιμοποιείται δείκτης φαινολοφθαλεΐνης;
3. Aναφέρετε άλλα μη στεροειδή φάρμακα με ισχυρή αντιφλεγμονώδη και αναλγητική δράση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου