Τρίτη 19 Μαρτίου 2019

ΛΕΙΟΤΡΙΒΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΙΞΗ ΚΟΝΕΩΝΑλεξ/πολη 12/3/2019
Ομάδα………………………..…………
Ονοματεπώνυμα: …………………………………………..…………………………….

…………………………………………………………………………………………..…..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………...

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: Επίδραση διάφορων παραγόντων λειοτρίβησης και ανάμιξης στην ομοιογένεια του μίγματος.

Σε αυτή την άσκηση το αναμικτήριο αποτελεί ένας δοκιμαστικός σωλήνας ο οποίος  γεμίζεται κάθε φορά με την ίδια περίπου ποσότητα κόνεως προς ανάμιξη και ανακινείται για περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα π.χ. 15 δευτερόλεπτα. Μετά την ανακίνηση αδειάζεται το περιεχόμενο στο θρανίο και εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της ανάμιξης των δύο κόνεων.
Τοποθετούνται  μικρές ποσότητες π.χ. από 5g. Δοκιμάζουμε διάφορους χρόνους ανάμιξης 5, 10, 15 sec. Tι παρατηρείτε; Δοκιμάστε με τον ίδιο χρόνο ανακίνησης να αναμίξετε τις υπόλοιπες διαθέσιμες κόνεις του εργαστηρίου. Αυτές διαφέρουν α) ως προς την πυκνότητα, β) ως προς το μέγεθος των σωματιδίων γ) ως προς το υδρόφιλο-λιπόφιλο χαρακτήρα.
α)Σχολιάστε τα αποτελέσματα                      β)Ήταν αναμενόμενα?Παρατηρήσεις:
1)Χρόνος ανάμειξης 5 s2)Χρόνος ανάμειξης  10  s
3)Χρόνος ανάμειξης 15 sΠοιος είναι ο ιδανικός χρόνος ανάμιξης;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου