Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016

Δραστηριότητες

Το Ε.Κ.Φ.Ε Αλεξανδρούπολης αναλαμβάνει να υποστηρίξει  τα σχολεία ευθύνης του έχοντας στο ενεργητικό του πολλές δραστηριότητες. Μερικές από αυτές είναι οι παρακάτω:
1)Διοργανώνει τον ετήσιο -τοπικό-μαθητικό διαγωνισμό  σε μαθήματα Φ.Ε (Φυσική-Βιολογία- Χημεία) EUSO που με δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα Λύκεια της περιοχής ευθύνης του Ε.Κ.Φ.Ε Αλεξανδρούπολης.Πληροφορίες στο ΕΚΦΕ
2)Παρασκευάζει  διαλύματα [(ΝαΟΗ 0.1Μ - ΝαΟΗ 1Μ ) ( HCl 0,1Μ - HCl 1Μ]για την εξυπηρέτηση των σχολικών εργαστηρίων .
3)Τροφοδοτεί τα σχολικά εργαστήρια με ρινίσματα  σιδήρου Fe ,μαγνησίου Mg, Αργιλίου Al και χαλκού Cu  
4)Παρασκευάζει δείκτες Ηλιανθίνη και Φαινολοφθαλεΐνη 
5)Για Γ.Ε.Λ και Ε.Π.Α.Λ  εκτός απο τους δείκτες  επιπλέον  παρασκευάζει αντιδραστήριο  Fehling A και   Benedict Το αντιδραστήριο  Fehling Β  πρέπει να παρασκευαστεί λίγο πριν το πείραμα και παρασκευάζεται στα σχολικά εργαστήρια.
 Έχει κάνει θεσμό:
1)Την διάθεση του χώρουΒιολογίας-Χημείας και προβολών για τις ανάγκες των σχολείων.
2)Την διαθεση του χώρου  για εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής -Χημείας για τις ανάγκες  των σχολείων.
3)Την διάθεση  του χώρουΒιολογίας-Χημείας και προβολών  για τις ανάγκες σχολείων και της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης εφόσον ζητηθεί μετά από έγγραφη  αίτηση.
4)Την διάθεση  του χώρουΒιολογίας-Χημείας και προβολών  για τις συναντήσεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν μαθήματα  Φυσικών Επιστημών.
5)Επισκευάζει κάθε μικροσυσκευή που υπάρχει στα σχολικά εργαστήρια (εφόσον είναι εφικτή η επισκευή). Διαφορετικά καθοδηγεί τους Υ.Σ.Ε.Φ.Ε για  την  αντικατάσταση ,αν χρειαστεί , με έξοδα του σχολείου. 
6)Προγραμματίζει τυχόν μαζικές παραγγελίες πολλών σχολείων εφόσον το ζητήσει ικανός αριθμός σχολείων.Διαφορετικά καθοδηγεί τους Υ.Σ.Ε.Φ.Ε  για την προμήθεια  απαραιτήτων υλικών.  
7)Τροφοδοτεί με αναλώσιμα (χημικές ουσίες -σωλήνες κ.α)τα σχολεία από το αποθεματικό του.
8)Δανείζει (με επιστροφή) υλικά   όπως :Ticker Timer,ζυγό ακριβείας,  προχοΐδες , σωλήνες για  την εκτέλεση πειραμάτων, δυναμόμετρα, τροφοδοτικό  κ.α.
9) Δανείζει ολόκληρο το  κουτί εργαστηριακής άσκησης από τα διαθέσιμα.
10)Και φυσικά ο υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε μεταβαίνει σε οποιοδήποτε σχολείο, αυτά της ευθύνης του , για την παροχή τεχνογνωσίας εφόσον  του ζητηθεί  είτε από τον Υ.Σ.Ε.Φ.Ε είτε από άλλον συνάδελφο ΠΕ4.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου