Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 2016

Γραφείο για εργασίες Γραμματείας

Το  Ε.Κ.Φ.Ε εκτός από τον επιστημονικό του ρόλο έχει και ως υπηρεσία εργασίες Γραμματειακής υποστήριξης  όπως για παράδειγμα   μηνιαίο προγραμματισμό και απολογισμό δρασηριοτήτων του που υποβάλλει προς την Δ.Δ.Ε Έβρου , προγραμματιμό επισκέψεων  των σχολείων , ενημέρωση του Blog , ανάγνωση και διεκπεραίωση αλληλογραφίας και άλλα σχετικά.Όλες αυτές οι εργασίες πραγματοποιούνται στο γραφείο το οποίο διαθέτει:
1)Ηλεκτρονικό Υπολογιστή  και εκτυπώτη
Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής  είναι και η καρδιά του γραφείου καθώς μέσα από αυτόν γίνεται η επικοινωνία με τις υπηρεσίες και τα σχολεία , προγραμματισμός  επισκέψεων των σχολείων και γενικά η όλη  οργάνωση της λειτουργίας του ΕΚΦΕ .Το λειτουργικό του είναι   τα XP και ανταποκρίνονται ικανοποιητικά με αρκετή προσπάθεια από μέρους του χειριστή. Στο άμεσο μέλλον θα πρέπει να αντικατασταθεί 
2)Πάγκο επισκευής μικροσυσκευών.
 
Ο πάγκος αυτός έχει συρτάρια και από τις δυο πλευρές  του όπου υπάρχουν  ανταλλακτικά για ηλεκτρονικές συσκευές , κινητήρες  και άλλα είδη που τα έχουμε πάρει από παλιές ηλεκτρονικές συσκευές που δεν επισκευάζονταν. Πάνω  στον πάγκο γίνονται επισκευές μικροσυσκευών που μας φέρνουν τα σχολεία ευθύνης μας . Στον ίδιο πάγκο γίνονται  επισκευές  και ηλεκτρικές κατασκευές  για χρήση από σχολικά εργαστήρια.
3)Βιβλιοθήκη
Και φυσικά συσκευή τηλεφώνου-Fax

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου