Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2016

Χώρος για εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής –Χημείας


Στον χώρο αυτό πραγματοποιούνται οι εργαστηριακές  ασκήσεις Γυμνασίου-Λυκείου και Ε.Π.Α.Λ μετωπικά από σχολεία που επιθυμούν μετά από προγραμματισμό .
Διαθέτει 6 πάγκους εργασίας. (Συνήθως χρησιμοποιούνται οι 4 πάγκοι  για καλλίτερη επιστασία από τους διδάσκοντες )Διαθέτει παρασκευαστήριο όπου ο υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε παρασκευάζει και τροφοδοτεί με  χημικά  διαλύματα  όλες τις σχολικές μονάδες ευθύνης του  ( ως και τις σχολικές μονάδες στο Σουφλί)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου