Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2016

Αποθήκη χημικών-χώρος επισκευών

Το μηχανουργείο του Ε.Κ.Φ.Ε όπως το ονομάζουμε   για να δείξουμε πως είναι και η καρδιά του Ε.Κ.Φ.Ε
Εδώ επισκευάζονται συσκευές σχολικών εργαστηρίων που έχουν σοβαρές βλάβες. Διαθέτει σειρά εργαλείων που είναι χρήσιμα για τις επισκευές.
Χρησιμοποιείται ακόμα και ως αποθήκη για να τοποθετούνται τα αποθέματα του Ε.Κ.Φ.Ε προς μελλοντική χρήση.
Στον χώρο  είναι αποθηκευμένες στο  σύνολό τους οι χημικές ουσίες που είναι απαραίτητες για το παρασκευαστήριο του Ε.Κ.Φ.Ε σε φοριαμούς και σε κουτιά από χαρτί φωτοτυπικού.
**Τονίζεται πως στον χώρο αυτόν δεν έχουν πρόσβαση οι μαθητές  για λόγους προστασίας τους**

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου