Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016

Θερμική Ισορροπία


Φύλλο εργασίας

Σχολείο:    ——–Γυμνάσιο Αλεξ/πολης

Τάξη:Πρώτη

*Ομάδα μαθητών———

Ονοματεπώνυμο μαθητών
1)——————————————————————————————————–
2)——————————————————————————————————–
3)——————————————————————————————————–
4)——————————————————————————————————–
5)——————————————————————————————————-
6)————————————————————————————————-
Καθηγητής/τρια:————————————————————————-
Ημερομηνία:——/—–/20—–

Μελέτη της Θερμικής ισορροπίας
Χρειαζόμαστε δυο δοχεία Α μεγάλο Β μικρό


Α: Βάζουμε 250 ml  νερό χαμηλής θερμοκρασίας  Από  10ο C  ως 20ο  C
Β :Βάζουμε 150 ml  νερό υψηλής θερμοκρασίας Πάνω από 20ο C  και κάτω από 100ο  C (για να μην αλλάξει φάση) Συνήθως προτιμούμε για λόγους ασφαλείας των μαθητών να είναι και κάτω από   70ο C  για να μην κινδυνεύουν από έγκαυμα
Στο κάθε δοχείο βάζουμε ένα θερμόμετρο και περιμένουμε να σταθεροποιηθεί η ένδειξή του.
ΣΤΗ  ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ
Την χρονική στιγμή που αρχίζουμε τις μετρήσεις την ονομάζουμε t=0 και  καταγράφουμε τις δυο θερμοκρασίες. Μετά από 1 λεπτό καταγράφουμε και πάλι  τις θερμοκρασίες. Επαναλαμβάνουμε τις μετρήσεις  μέχρι  να σταθεροποιηθούν  οι ενδείξεις των θερμομέτρων.
Συμπληρώνουμε τον πίνακαα/α
Χρόνος σε λεπτά(min)
Θερμοκρασία Θ1 ( οC)
Θερμοκρασία Θ2 ( οC)
123456789101112131415 
Σε διάγραμμα θερμοκρασίας –χρόνου  ( όπου ο χρόνος θα είναι ο οριζόντιος άξονας)  απεικονίζω την θερμοκρασία  του μεγάλου δοχείου με . και του μικρού δοχείου με x

*Επειδή στο ΕΚΦΕ δημιουργούμε 5 πάγκους εργασίας και υπάρχουν  2 καθηγητές ( ο υπεύθυνος ΕΚΦΕ και ο εκπαιδευτικός του σχολείου) για το λόγο αυτό χωρίζουμε τους μαθητές σε ισάριθμες ομάδες. Στο σχολικό εργαστήριο δεν υπάρχει αυτή η επιλογή αφού δεν υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθούν πάνω από 1-2  πάγκοι και δεν υπάρχει και δεύτερος καθηγητής
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου