Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018

ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ


Εργασία  παρασκευής –τιτλοδότησης διαλύματος ΝαΟΗ
1)Σε ποτήρι ζέσεως   βάζουμε 200 ml νερό και διαλύουμε 1 g  στερεού ΝαΟΗ  με ξένες προσμίξεις οπότε έχουμε διάλυμα (Α)
Από το συγκεκριμένο διάλυμα παίρνουμε με σιφώνιο 10 ml  και το τοποθετούμε σε φιάλη  των 100 ml  και συμπληρώνουμε νερό ως τη χαραγή οπότε έχουμε διάλυμα (Β)
Από το  Β διάλυμα ρίχνουμε   50 ml σε κωνική φιάλη και προσθέτουμε 1-2 σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης . Με τη βοήθεια της προχοΐδας ρίχνουμε προσεκτικά ΗCl  0,1 Μ μέχρι του αποχρωματισμού. Να βρεθούν:
1)     Η μοριακότητα
2)      Η % w/w
3)     H  % w/v 
4)     Η % καθαρότητα του ΝαΟΗ
Του διαλύματος Α και του διαλύματος Β
Δίνονται: Πυκνότητα  νερού ρ=1g/ml   Να=23 Ο=16 Η=1

 Διάλυμα  Β


Διάλυμα  Α


 Ασκήσεις εμπέδωσης

1)     Για τη εξουδετέρωση  25 ml διαλύματος ΝαΟΗ  καταναλώθηκαν  12,5 ml  HCl 0,1 M Να βρεθεί η %w/v   περιεκτικότητα  του διαλύματος ΝαΟΗ ( Να=23 Ο=16 Η=1)

 
Υπόδειξη: Γράφω τη αντίδραση:
 NaOH   + HCl        NaCl      +   H2O 
1 mol        1 mol         1mol           1mol
Επομένως πρέπει τα  mol του ΝαΟΗ να είναι ίσα με τα mol του HCl.
Για το  HCl: Στα 1000  ml έχω 0,1 mol HCl
                     Στα 12,5 ml έχω   Χ; mol HCl                Χ=0,1*12,5/1000=1,258x10-3 mol HCl
Για το ΝαΟΗ: Στα 25  ml έχω Στα 1000  ml έχω 1,258x10-3 mol ΝαΟΗ
Το ΜΒ του ΝαΟΗ είναι (23+16+1)=40.. Άρα τα 25 ml ΝαΟΗ έχουν 1,258x10-3 x40=0,05 g NaOH
 Στα 25 ml NaOH   0,05g NaOH
        100                     X1;       Χ1= 0,05x100/25=0,2 g  άρα είναι0,2 % w/v2)     50 ml  διαλύματος KOH  εξουδετερώνονται  πλήρως  από 80  ml  H2SO4  0,1 Μ Να βρεθεί η  %w/v   περιεκτικότητα του διαλύματος ΚΟΗ ( Κ=39    Ο=16   Η=1)
Υπόδειξη. Γράφουμε τη αντίδραση

                Η2SΟ4    +        2ΚΟΗ              K2SO4     +     2 H2O
                 1mol                2 mol                    1 mol            2 mol
Και βλέπω πως το 1 mol  Η2SΟ4  θέλει 2  mol  KOH  για πλήρη εξουδετέρωση
Βρίσκουμε τα mol    Η2SΟ4     : Τα Στα 1000  ml έχω 0,1 mol Η2SΟ4
                     Στα 80 ml έχω   Χ; mol Η2SΟ4     Χ=0,1x80/1000=8x10-3 mol Η2SΟ4
Για το ΚΟΗ  χρειάζεται διπλάσια mol
                      Στα 50 ml έχω     16x10-3 mol ΚΟΗ
                     Στα 100 ml έχω   Χ1; mol ΚΟΗ             Χ1= 16x10-3  x100/50=32x10-3  mol KOH
ΜΒΚΟΗ=39+16+1=56  Άρα έχω    32x10-3  x56=1,792g KOH     Επομένως είναι 1,792  % w/v


3)Για τη εξουδετέρωση  25 ml διαλύματος Ca(OH)2 καταναλώθηκαν  40 ml  HCl 0,5 M Να βρεθεί η %w/v   περιεκτικότητα  του διαλύματος Ca(ΟΗ)2 ( Ca=40 Ο=16 Η=1)

Υπόδειξη. Γράφουμε τη αντίδραση

                Ca(OH)2    +        2HCl               CaCl2     +     2 H2O
                 1mol                  2 mol                    1 mol            2 mol
Για το HCl:  HCl: Στα 1000  ml έχω 0,5 mol HCl
                            Στα 40   ml έχω   Χ; mol HCl                Χ=0,5x40/1000=0,02 mol HCl

Από τη αντίδραση βλέπω πως τα 2 mol HCl        1 mol Ca(OH)2 άρα θέλω   0,02/2=0.01 mol Ca(OH)2  

MB Ca(OH)2=  40+(16+1)x2=74  άρα έχω 0,01x74 =0,74 g Ca(OH)2
Επομένως: Στα 25 ml   διαλ/τος Ca(OH)2  έχω   0,74 g Ca(OH)2
                    Στα 100  ml »»»»»»»»»»»»»»»»        Χ?        Χ= 0,74x100/25= 2,96  g Ca(OH)2

Άρα είναι 2,96% w/v


4)     80 ml  διαλύματος Ca(OH)2  εξουδετερώνονται  πλήρως  από 80  ml  H2SO4  0,2 Μ Να βρεθεί η  %w/v   περιεκτικότητα του διαλύματος Ca(ΟΗ)2 ( Ca=40    Ο=16   Η=1)

Υπόδειξη. Γράφουμε τη αντίδραση

                Ca(OH)2    +        H2SO4             CaSO4    +     2 H2O
                 1mol                    1mol                    1 mol            2 mol
Βρίσκουμε τα mol H2SO4   Στα 1000  ml έχω 0,2 mol H2SO4
                                         Στα 80   ml έχω   Χ; mol HCl            Χ=0,5x80/1000=0,04 mol H2SO4
Άρα έχω και  0,04 mol Ca(OH)2
MBCa(OH)2  =40+(16+1)x2=74   επομένως έχω  0,04x74= 2,96 g Ca(OH)2

Στα 80ml   διαλ/τος Ca(OH)2  έχω   2,96 g Ca(OH)2
                    Στα 100  ml »»»»»»»»»»»»»»»»        Χ?        Χ= 2,96x100/80=  3,7 g Ca(OH)2

Άρα είναι 3,7% w/v

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου