Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ -ΒΑΣΕΩΣΟμάδα……………………………………… Αλέξ/πολη  9/1/2018

Oγκομέτρηση οξέως  βάσεως.
1.      Υπολογίστε το μοριακά βάρη των παρακάτω ενώσεων. Γράψτε το είδος τους και τα ιόντα στα οποία διίστανται σε υδατικό διάλυμα. Δίνονται τα ατομικά βάρη: Η=1 Cl=35.5 N=14 O=16 Nα=23 K=39 S=32 P=31 Cα=40 Αl=27 C=12

Mr
Eίδος
Κατιόν
Ανιόν
HClΟ3
HΝΟ2
NaOH
KOH
H2SΟ3
H3PO4
NH3
CH3COOH
Ca(OH)2
Αl(OH)3

2.      Θεωρώντας πλήρη την διάσταση των παρακάτω ηλεκτρολυτών, βρείτε τη συγκέντρωση τους σε mol/l και την κανονικότητα τους σε gr-eq/l


Mάζα (g)
Oγκος ml
Molarity
Normality
HCl
3.65
100


HNO3
31.5
1000


NaOH
20
200


KOH
5.6
1000


H2SO4
2.45
1000


H3PO4
0.098
1000


NH3
0.340
1000


CH3COOH
0.045
500


Ca(OH)2
0.074
500

3.Διάλυμα της ουσίας Α εξουδετερώνει πλήρως διάλυμα της ουσίας Β. Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας:
·        Μ= μοριακοτητα διαλύματος (σε mol ουσίας ανά λίτρο διαλύματος)
·        N= κανονικότητα διαλύματος (σε gr-eq ουσίας ανά λίτρο διαλύματος)
·        m= μάζα ουσίας που υπάρχει στο διάλυμα σε g.
·        V= όγκος διαλύματος σε ml
·        mol= αριθμός γραμμομορίων ουσίας
·        gr-eq= αριθμός γραμμοϊσοδυνάμων ουσίας

( Να γράφετε την αντίδραση για κάθε περίπτωση)

Ουσία Α
Ουσία Β
Οξέα
M
N
m(g)
V(ml)
mol
greq
Βάσεις
M
N
m(g)
V (ml)
mol
greq
ΗCl
1

3,55NαΟΗ

0.5
H3PO4

0.1

200


Ca(ΟΗ)2100


HCl

0.1
Cα(ΟΗ)2

0.1


0.005

H2SO4100


Αl(OH)3
0.030.003

CH3COOH

0.01
ΚΟΗ

0.01
0.4
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου