Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ


Ομάδα………………………………………
Αλεξ/πολη 19-1-2018
1.     Για την εξουδετέρωση 25 ml διαλύματος ΝαΟΗ καταναλώθηκαν 12,5 ml διαλύματος ΗCl 0,1M. Ποια η %  w/v  περιεκτικότητα του διαλύματος ΝαΟΗ; Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες : Αr Nα=23 , Αr O=16 , Ar H=1
Υπόδειξη:
Γράφουμε την αντίδραση
ΝαΟΗ           +                 ΗCl→           NaCl +              H2O
1 mol                                 1mol             1mol                1mol

Επομένως 1  ΝαΟΗ χρειάζεται 1  ΗCl  για πλήρη εξουδετέρωση
Για το διάλυμα HCl έχουμε:
Τα 1000 ml διαλ/τος HCl έχουν  0,1 mol HCl
Τα 12,5 ml διαλ/τος HCl έχουν     Χ1?  mol HCl
Χ1=0,1*12,5/1000 mol ΗCl  άρα τόσα mol και ΝαΟΗ
Για το διαλυμα ΝαΟΗ έχουμε:
Στα  25 ml διαλ/τος ΝαΟΗ  έχουμε    0,1*12,5/1000 mol ΝαΟΗ
Στα 1000 ml διαλ/τος ΝαΟΗ έχουμε    Χ2  mol NaOH
X2=(0,1*12,5/1000)*1000/25=0,1*12,5/25=0,05 Mol      άρα είναι 0,05Μ

 
2)Mε ποια αναλογία θα αναμείξετε αλκοόλη 950 και 650 για να παρασκευάσετε αλκοολούχο διάλυμα 800

Υποδειξη:
Έστω V1  ο όγκος του πρώτου διαλύματος Δ1 και  m1η μάζα της διαλυμένης ουσίας ,  V2   ο όγκος του δευτέρου διαλύματος Δ2 και m2 η μάζα της διαλυμένης ουσίας  και  V ο  όγκος του τελικού διαλύματος και m η μάζα της διαλυμένης ουσίας

V1+V2=V (1)   και  m=m1+m2 (2)

 Για το πρώτο διάλυμα:
Στα 100 ml  διαλ/τος έχω  95 g διαλυμένη ουσία
Στα V1   ml  διαλ/τος έχω  m1 διαλυμένη ουσία    m1=95*V1/100
Για το δεύτερο διάλυμα
Στα 100 ml  διαλ/τος έχω  65 g διαλυμένη ουσία
Στα  V2  ml  διαλ/τος έχω  m2 διαλυμένη ουσία  m2=65*V2/100
  Για το τελικό διάλυμα
Στα (V1+V2)  ml  διαλ/τος έχω    (95*v1+85*V2)/100 g διαλυμένη ουσία
Στα  100 ml  διαλ/τος                    80 g   διαλυμένη ουσία

         ( V1+V2)/100=( 95*V1+65*V2)/8000           (V1+V2)=(95*V1+65*V2)/80              
         80V1+80V2=95V1+65V2                    80V2-65V2=96V1-80V1
                          15V2=16V1    V2/V1=16/15 2 Πόσα γραμμάρια Μg(OH)2 εξουδετερώνουν πλήρως 36,5g HCl ; Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες Mg= 24, O=16  , H=1 Cl=35,5.
Yπόδειξη
     Bα(ΟΗ)2       +        2ΗCl→           BaCl2     +     2   H2O
     1 mol                         2 mol             1 mol            2 mol            
      58 g                       2x36,5 g
     Τα  2χ36,5 g       αντιδρούν πλήρως με  58 g     Bα(ΟΗ)2       
       Ta 36,5 g               »»»»»»»                               X?
X=58*36,5/2x36,5=58/2=29 g     Bα(ΟΗ)2       


     4 Να περιγραφεί η διαδικασία παρασκευής διαλύματος 200 ml Να2CO3 5mM  από πρότυπο διάλυμα Να2CO3 0,1M. Να υπολογιστεί η ποσότητα του πρότυπου διαλύματος που απαιτείται

Βοηθητικά  mM=0,001M 
Να περιγράψετε την διαδικασία και μετά να υπολογίστε τα mol στα  200 ml Na2CO3  5mM

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου